Projekt wspfinansuje
m. st. Warszawa
- Dzielnica rdmiecie

organizatorzy

partnerzy

"rdmiescie w kolorze........." to zajcia dla dzieci ze wietlic szk podstawowych zlokalizowanych na rdmieciu, na ktrych przeprowadzimy analiz kolorystyczn dzielnicy i wybierzemy dominujcy kolor, ktry uczynimy kolorem dzielnicy. Wybr koloru nastpi podczas zaj z etnografami i etnologami, podczas analiz map kartograficznych dzielnicy, rocznych amplitud opadw i temperatury, spostrzee, ktre bd wynikiem warsztatw fotograficznych. Przedsiwzicie jest bezprecedensowe, pozwoli stworzy co oryginalnego i uwierzy dzieciom w wyjtkowo dzielnicy w ktrej mieszkaj. W czasach kolorystycznej kakofonii dzieci naucz si wyznacza kierunki dobrych praktyk i wytycza mody dla pozostaych dzielnic czy miast. Kolor, ktry zawsze by ywy w tradycyjnym zdobnictwie, architekturze, dzi jest pomijany szczeglnie przez prywatnych przedsibiorcw, ktrzy zalewaj rdmiejskie ulice niespjnymi plastycznie bilbordami i szyldami. Wynikiem zaj bdzie strona internetowa projektu, ktr stworzymy razem z uczestnikami i newsletter, ktry wsplnie wylemy do przedsibiorcw dziaajcych na rdmieciu. Nie bdzie on przy tym pouczeniem, ale wesoym i czytelnym komunikatem. Nie bdziemy ?nakazywa" malowania wszystkiego w wybranym kolorze, ale bdziemy komunikowa problem i poddawa go wsplnym przemyleniom.

Edyta Odak - pomysodawca i koordynator projektu
Prowadzcy warsztaty - Monika Maciejewska, Pawe Heppner, Edyta Odak

Alternative flash content

Requirements